2017-10-15 වස්සානයේ සඳ

Monday, 07 August 2017 00:00 Written by  Published in Melbourne Events

 

වස්සානයේ සඳ!
ආදරය හා ජීවිතය පිළිබද අරුත්බර සංවාදයක්
උදයකාන්ත වර්ණසුරිය අතිශය රමණීය තවත් රූප සිත්තමක්
රවීන්ද්‍ර රන්දෙනිය, පියුමි හංසමාලි සහ තවත් ප්‍රවීන සහ නව පරපුරේ තරු රැසක් සමගින්


"Wassanaye Sanda", the latest Movie by veteran Sri Lankan Director, Udayakantha Warnasuriya.

Starring Ravindra Randeniya and Piumi Hansamali!
Reading Cinema in Epping on the Sunday 15th October 2017 at 6.00pm.
Last modified on Monday, 07 August 2017 21:09
admin

Admin - AusNewsLanka.com
email: admin@ausnewslanka.com