5th May 2018

Contact Dhanushka: 0401632264

 President Maithripala Sirisena will leave for Australia on a state visit today.

Saturday, 20 May 2017 00:00

2017-07-01 SLEDDA TECHNO Night 2017

ජනක් ප්‍රේමලාල් නාට්‍ය නිර්මාණ, රවීන්ද්‍ර යසස්, සරත් කුලාංග,අජිත් ලොකුගේ,සරත් චන්ද්‍රසිරි, සද්ධා උත්පලකන්දගේ,ගාමිණී අම්බලන්ගොඩ රඟන සිරිසේන ප්‍රේමලාල් රචනාකළ රාජ්‍ය සම්මාන දිනු "රාජකපුරු" ඔිස්ට්‍රේලියානු සංචාරය 2018 පෙබරවාරි


දර්ශන විමසීම්:

- අජිත් කොස්සින්න - 0403203033,

- චන්දිමාල් කොස්සින්න -0433450219

ජනක් ප්‍රේමලාල් නාට්‍ය නිර්මාණ, රවීන්ද්‍ර යසස්, සරත් කුලාංග,අජිත් ලොකුගේ,සරත් චන්ද්‍රසිරි, සද්ධා උත්පලකන්දගේ,ගාමිණී අම්බලන්ගොඩ රඟන සිරිසේන ප්‍රේමලාල් රචනාකළ රාජ්‍ය සම්මාන දිනු "රාජකපුරු" ඔිස්ට්‍රේලියානු සංචාරය 2018 පෙබරවාරි


දර්ශන විමසීම්:

- අජිත් කොස්සින්න - 0403203033,

- චන්දිමාල් කොස්සින්න -0433450219

Page 1 of 68